Vrienden van de Kindertelefoon

De Stichting Vrienden van De Kindertelefoon wordt opgeheven per 1 april 2022.

De vriendenstichting heeft vele jaren nauw samengewerkt met De Kindertelefoon en vele mooie projecten mogelijk gemaakt met de resultaten van wervingsacties en donaties. De verschillende regionale stichtingen zijn nu één landelijke organisatie. Het landelijk bureau van De Kindertelefoon is nu prima in staat om zelf voor wervingsacties te zorgen. En directe donaties hoeven niet via de Vriendenstichting maar kunnen direct naar De Kindertelefoon. Dat maakt een zelfstandige Vriendenstichting niet meer nodig. Voor het bestuur van de Vriendenstichting betekent dit dat we de stichting ontbinden en de resterende middelen overdragen aan De Kindertelefoon. Daarmee zorgen we ervoor dat alle ontvangen donaties ook voor De Kindertelefoon zullen worden gebruikt.

De bestuursleden van de Vriendenstichting bedanken hierbij alle donateurs en vrijwilligers die zich in de afgelopen jaren via ons voor De Kindertelefoon hebben ingezet. De projecten die de Vriendenstichting de afgelopen jaren heeft mogelijk gemaakt zijn te zien op deze website, maar ook in de jaren daarvoor is succesvol gewerkt aan fondsenwerving voor De Kindertelefoon. Met het opheffen van de stichting wordt een periode afgesloten waar alle betrokkenen trots op kunnen zijn.

Vrienden van de Kindertelefoon

Wilt u De Kindertelefoon helpen? U kunt (blijven) ondersteunen door bij te dragen met een donatie. Dat zorgt ervoor dat De Kindertelefoon extra projecten kan opstarten of bijvoorbeeld extra zichtbaar kan zijn onder de doelgroep. Doneren kan op rekeningnummer NL64INGB0006537444 ten name van ‘Stichting De Kindertelefoon’ onder vermelding van ‘Donatie’.