Beleid


Besteding Middelen

Alle middelen die de SVK verwerft worden, direct of op termijn, besteed aan activiteiten of doelen van De Kindertelefoon.

De activiteiten of doelen die voor financiering in aanmerking komen worden door of via het Landelijk Bureau Kindertelefoon aangereikt. De SVK volgt zoveel mogelijk het Landelijk Bureau als het gaat om welke doelen of activiteiten worden gefinancierd en de omvang van de financiering, maar kan hier als onafhankelijke organisatie van afwijken.

He bestuur van de Vriendenstichting beoordeelt de aanvragen en kan om aanvullende informatie en toelichting vragen. Er wordt gekeken naar doelstelling, uitgewerkt plan en of de opbrengsten van een project daadwerkelijk bijdragen aan de doelstelling van De Kindertelefoon.

Verschillen tussen binnenkomende middelen en uitgaven kunnen leiden tot (tijdelijke) reserves bij de SKV. Deze zullen zodanig worden beheerd dat, wanneer daar behoefte aan is, zij snel beschikbaar kunnen worden gesteld.

Overdracht van middelen vindt altijd plaats op basis van een (bestaand) plan of een duidelijk omschreven doel. Middelen die de SVK verwerft worden altijd via het Landelijk Bureau Kindertelefoon beschikbaar gesteld, ook als het gaat om de financiering van lokale activiteiten.