Beleid


Fondsenwerving

De Stichting vrienden van de Kindertelefoon (SVK) werft middelen van particulieren, bedrijven en organisaties. Voor de fondsenwerving is de SVK gestopt met de formule om leden te werven. De inspanningen om een dergelijke ledenorganisatie in stand te houden wegen onvoldoende op tegen de opbrengsten ervan.

De SVK zal zich voor haar fondsenwerving via acties vooral richten op bedrijven en organisaties. Giften van particulieren blijven natuurlijk welkom, maar de SVK organiseert geen grote publieksacties voor haar fondsenwerving.

Zo mogelijk probeert de stichting langdurige sponsorrelaties met bedrijven en organisaties aan te gaan. De gewenste sponsorrelaties kenmerken zich door:

De uitgangspunten voor sponsoring zijn:

    1. Sponsoren moeten op een transparante wijze inzicht krijgen in de besteding van de door hun beschikbare gesteld middelen.
    1. De communicatie en de activiteiten moeten bijdragen aan, of niet strijdig zijn met het karakter van de Kindertelefoon als vertrouwelijk, laagdrempelige en professionele vorm van hulp voor kinderen in de vorm van luisteren, praten en ondersteunen.
    1. Sponsoring of het beschikbaar stellen van fondsen mag niet gepaard gaan met eisen en of voorwaarden die betrekking hebben op de werkzaamheden van de Kindertelefoon.
    1. De tegenprestatie voor sponsoring moet passen bij de aard van het werk van de Kindertelefoon en het daarbij behorende imago.