De Kindertelefoon

De Kindertelefoon is, al meer dan 40 jaar, de enige landelijke instantie in Nederland waar kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar 365 dagen per jaar gratis en anoniem kunnen bellen en chatten over grote en kleine problemen.

Dat er behoefte is aan een luisterend oor bij de doelgroep van de Kindertelefoon blijkt wel uit het groot aantal contactmomenten dat de Kindertelefoon jaarlijks heeft. In 2016 zijn 192.974 serieuze gesprekken, 47.172 chats en 2209 peer-2-peer chats geregistreerd. De Kindertelefoonsite is in 2016 bezocht door 851.238 unieke bezoekers. In 2017 waren er in totaal 196.567 kinderen die contact opnamen met De Kindertelefoon, 68% belde via de telefoon en 32% was via de chat. Dat zijn dus 539 kinderen per dag!

De Kindertelefoon is in 1979 opgericht vanuit de gedachte dat ieder kind in vertrouwen moet kunnen praten over een probleem. Dit geldt nog steeds als belangrijkste reden waarom de Kindertelefoon er voor kinderen en jongeren is. De missie van de Kindertelefoon is daarom: Ieder kind moet in vertrouwen kunnen praten over een probleem.

De Kindertelefoon heeft daarnaast haar eigen visie geformuleerd hoe kinderen het best ondersteund kunnen worden bij het omgaan met problemen en vragen. De visie van de Kindertelefoon: De Kindertelefoon ziet kinderen als zelfstandige individuen die in staat zijn zelf oplossingen te bedenken, beslissingen te nemen en deze uit te voeren. Deze visie is één van de uitgangspunten van de werkwijze van de Kindertelefoon. De Kindertelefoon geeft daarbij concreet invulling aan de bepalingen uit het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties uit 1989, o.a. artikel 12 (recht om gehoord te worden) en art 13. (vrijheid van meningsuiting).

De Kindertelefoon heeft één landelijk gratis nummer (0800-0432) dat goed bekend en vindbaar is voor kinderen en jongeren. Ook de chat en website zijn landelijk georganiseerd. De Kindertelefoon maakt gebruik van één landelijk telefonieplatform, één chatplatform, één registratiesysteem en één website voor kinderen waarvan het beheer centraal is georganiseerd.

Voor wie

De Kindertelefoon is er voor iedereen van 8 tot 18 jaar die in vertrouwen wil praten over iets wat hem of haar bezighoudt . Via de telefoon en chat is het iedere dag, 365 dagen per jaar, van 14.00 uur tot 20.00 uur mogelijk om in vertrouwen te praten over een vraag of probleem en daarover advies, informatie of ondersteuning te krijgen.
Wil een kind een gedicht publiceren, een klacht kwijt, een droom delen of advies, informatie of ondersteuning van een leeftijdsgenoot dan kan hij terecht op de website van de Kindertelefoon, kindertelefoon.nl Deze is 24/7 bereikbaar.

Door wie

Ruim 800 vrijwilligers voeren dagelijks gesprekken met kinderen en jongeren over grote en kleine problemen, leuke en minder leuke ervaringen. De vrijwilligers hebben telefoondienst, voeren chatgesprekken, houden gastlessen op scholen, beheren de site en het forum. Alle vrijwilligers worden uitgebreid getraind volgens de Kindertelefoonmethodiek.