Geschiedenis

Ontstaan Vrienden Stichting

De Kindertelefoon bestaat in 2019 precies 40 jaar en is de enige landelijke instantie in Nederland waar kinderen en jongeren van 6-18 jaar 365 dagen per jaar gratis en anoniem kunnen bellen en chatten over grote en kleine problemen.

Door de belangenorganisatie LOK/Landelijk Overleg Kindertelefoons, opgericht in begin jaren ’80, werd al spoedig duidelijk dat structurele financiering van de Kindertelefoons veel aandacht zou vragen. Daarnaast werd ook nagedacht om via een Vrienden Stichting extra gelden te genereren.

Uiteindelijk ontstond er begin 2000 een landelijke Stichting Vrienden van de Kindertelefoon. Opgericht om de Kindertelefoon extra steun te geven bij hun werk, in het bijzonder de vele honderden vrijwilligers. Toen er in 2015 een grote landelijke Stichting Kindertelefoon ontstond zijn de plaatselijke “vrienden initiatieven”, zoals in Utrecht en Amsterdam, opgegaan in een landelijke Stichting Vrienden van de Kindertelefoon.

Doelstelling

De doelstelling van de Vrienden Stichting is om middelen te verzamelen voor de Kindertelefoon waarmee extra activiteiten kunnen worden gefinancierd waarvoor geen Rijkssubsidie is, zoals:

Voorbeelden van projecten uit het verleden